Ensimmäinen rukous

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Ensimmäinen rukous

 

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi? Mitä se on? Jumalan nimi on tosin itsessänsä pyhä, mutta me rukoilemme tässä rukouksessa, että se meidänkin tykönämme pyhitettäisiin. Kuinka tämä tapahtuu? Se tapahtuu, kun Jumalan Sana opetetaan selvästi ja puhtaasti ja myös me, Jumalan lapsina, sen mukaan pyhästi elämme. Siihen auta meitä, rakas taivaallinen Isä! Mutta se, joka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan Sana opettaa, häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimen. Siitä varjele meitä, taivaallinen Isä.

270.
Mitä rukoilemme ensimmäisessä rukouksessa?
 
Kun Jumalan nimi on meidän korkein aarteemme, me rukoilemme Jumalalta ensiksi apua siihen, että hänen nimensä pidettäisiin pyhänä.

271.
Miten Jumalan nimi pyhitetään?
 
Jumalan nimi pyhitetään, kun

1. Jumalan Sana opetetaan selvästi ja puhtaasti (puhdas oppi).

Joh. 17:17: Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.
 
 
Jer. 23:28: Se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra.

2. Vaellamme kuuliaisina Jumalan lapsina hänen Sanansa mukaan (hurskas elämä).

Matt. 5:16: Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

Luther: "Jumala ei näet tahdo kuulla mitään mieluisampaa kuin, että hänen kunniansa ja ylistyksensä asetetaan kaiken edelle ja kaiken yläpuolelle, että hänen sanaansa opetetaan puhtaasti ja että sitä pidetään kalliina ja arvossa."

272.
Miten Jumalan nimeä häväistään?
 
Jumalan nimi häväistään, kun

1. Opetetaan toisin kuin Jumalan Sana opettaa (väärä oppi).

Hes. 22:26: Sen papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on minulle pyhitetty... niin että minä tulen häväistyksi heidän keskellänsä.

2. Eletään toisin kuin Jumalan Sana opettaa (synnillinen elämä).

Room. 2:23-24: Sinäkö, joka laista kerskaat, häpäiset lain rikkomisella Jumalaa? Sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa.

Luther: "Jumalan nimeä häväistään ensiksikin, kun sen varjolla saarnataan, opetetaan ja puhutaan sellaista, mikä onkin väärää ja harhaan johtavaa. Tällöin hänen nimensä joutuu kaunistelemaan valhetta ja tekemään sen hyväksyttäväksi. Tämä loukkaa eniten Jumalan nimenpyhyyttä ja häpäisee sitä. - Toiseksi Jumalan nimeä häväistään julkisyntisellä elämällä ja teoilla, kun Jumalan kansan nimeä kantavat ovat avionrikkojia, juomareita, mammonan orjia, kadehtijoita ja panettelijoita.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus