Pyhän kasteen merkityksestä eli oikeasta käytöstä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Pyhän kasteen merkityksestä eli oikeasta käytöstä

 

Mitä tällainen vedellä kastaminen merkitsee? Se merkitsee sitä, että meissä oleva vanha ihminen on kaikkine synteineen ja pahoine himoineen jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen kautta upotettava ja kuoletettava ja että sen sijaan joka päivä on tuleva esiin ja nouseva uusi ihminen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti Jumalan edessä. Missä tämä on kirjoitettuna? Apostoli Paavali sanoo Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa: Me olemme yhdessä Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

312.
Mikä on vanha ihminen?
 
Raamattu tarkoittaa meissä olevalla vanhalla ihmisellä eli vanhalla Aadamilla koko syntiturmelustamme, jonka olemme perineet Aadamilta ja joka pysyy meissä kuolemaan asti. Jokaisella ihmisellä on vanha ihminen.

Ef. 4:22: Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten.

Luther: "Mikä on vanha ihminen? Se on sitä, mikä meissä on Aadamilta perittyä. Sitä, mikä on kiukkuista, vihamielistä, kateellista, epäsiveellistä, ahnetta, laiskaa, ylpeää, vieläpä epäuskoista, sitä, mikä on kaikkien paheiden tahraamaa ja jossa luonnostaan ei itsessään ole mitään hyvää."

313.
Mikä on uusi ihminen?
 
Uusi ihminen on se uusi hengellinen olemus ja elämä, jonka Pyhä Henki on luonut meihin synnyttämällä meidät uudesti pyhässä kasteessa. Se elää Jumalan edessä vanhurskaudessa ja puhtaudessa, siis todellisessa uskossa ja pyhässä vaelluksessa ilman teeskentelyä. Ainoastaan uskovilla on uusi ihminen, joka myös kuolettaa Hengellä vanhaa ihmistä.

2 Kor. 5:17: Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus.
 
 
Room. 7:6: Me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa.
 
 
Ef. 4:24: Teidän tulee pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
 
 
Kol. 3:10: Te olette pukeutuneet uuteen ihmiseen, joka uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan.
 
 
Room. 8:13: Jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Tehtävä: Muodosta edellisen kysymyksen Luther-lainauksesta vastaava uuden ihmisen määritelmä käyttämällä soveltuvia vastakohtia.

314.
Mikä on vanhan ja mikä uuden ihmisen osa?
 
Vanhalle ihmiselle kaikkine aikeineen ja toimineen kuuluu kuolema, uudelle ihmiselle taas elämä nyt ja iankaikkisesti.

Gal. 5:24: Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
 
 
Room. 6: 11: Niin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
315.
Miten kastetta on tähän käytettävä?
 
Vanha ihmisemme kuoletetaan ja sijaan nousee aina uusi ihminen siten, että joka päivä tuomitsemme vanhan ihmisemme aikeet ja toimet ja uskossa hautaudumme kasteen armorikkaaseen veteen sekä nousemme puhdistuneina vaeltamaan todellisessa uskossa ja kuuliaisuudessa Jumalan edessä.

Sak. 13:1: Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
 
 
Jes. 12:3: Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.

Luther: "Kristillinen elämä on oikeastaan vain päivittäistä kastamista, joka kerran on aloitettu, mutta jota ehtimiseen harjoitetaan... Mielenmuutoksessa eläessäsi sinä siis vaellat kasteessa, joka ei vain kuvaa tätä uutta elämää, vaan myös tuottaa, alkaa ja edistää sitä."

316.
Saako se, joka on luopunut kasteensa liitosta, vielä palata siihen takaisin?
 
Saa toki. Sillä vaikka luopio onkin omasta puolestaan rikkonut kasteensa liiton, niin Jumala on uskollinen ja hänen puoleltaan kasteen liitto pysyy vahvana. Armossaan Jumala kutsuu luopuneita palaamaan takaisin kasteen armoliittoon ja vetää heitä tykönsä. Mikään ei ole Jumalalle sen suurempi ilo kuin, että syntinen palaa hänen tykönsä.

Jer. 3:22: Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.
 
 
2 Tim. 2:13: Jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä hän ei saata kieltää.
 
 
Jes. 54:10: Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.
 
 
Luuk. 15:32: Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.

Tehtävä: Lue Luuk. 15.

Luther: "Jokaisen tulee pitää kastetta jokapäiväisenä pukunaan, jossa hänen on alituisesti kulkeminen, ollakseen lakkaamatta uskossa ja uskon hedelmissä, tukahduttaakseen vanhaa ihmistä ja kasvaakseen uuden ihmisen puolesta."

317.
Saako kasteen uusia?
 
Oikein toimitettua kastetta ei saa uusia, sillä se on Jumalan teko, eivätkä hänen tekonsa tarvitse uusimista eikä korjailemista. Jos joku on erehtynyt menemään uudestaan kasteelle, hän saa tunnustaa sen synniksi ja turvata ensimmäisen eli oikean kasteensa liittoon.

Ef. 4:5: Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus