Pyhän kasteen olemuksesta

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Pyhän kasteen olemuksesta

 

Mitä kaste on? Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan se on vettä, joka liittyy Jumalan käskyyn ja yhdistyy Jumalan sanaan. Mikä on se Jumalan sana? Tämä, jonka Herramme Jeesus Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa: Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

295.
Millaisessa käytössä vesi on kasteessa?
 
Kasteessa vesi ei ole tavallisessa käytössä, sillä siihen liittyy Jumalan sana. Luther: "Kaste onkin aivan jumal'vettä, mutta ei sen vuoksi, että kastevesi itsessään olisi jalompaa kuin muukaan vesi, vaan siksi, että siihen liittyy Jumalan sana ja käsky."

296.
Kuka on asettanut pyhän kasteen?
 
Vapahtajamme Herra Kristus itse asetti pyhän kasteen antaessaan opetuslapsillensa lähetyskäskyn.

Matt. 28:18-20: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
297.
Kuka toimittaa kasteen?
 
Kasteen toimittaa säännönmukaisesti seurakunnan pastori, mutta hätätapauksessa jokaisella kristityllä on siihen oikeus ja velvollisuus. (Katso liite 4, ohje kasteen toimittamiseksi hätätapauksessa).

1 Kor. 4:1: Niin pitäköön jokainen meitä (sananpalvelijoita) Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.
298.
Millä tavoin kaste on toimitettava?
 
Herramme Kristus ei ole antanut käskyä siitä, millaista kasteen muotoa on käytettävä. On kristittyjen vapaassa harkinnassa, kastetaanko valelemalla, upottamalla vai pirskottamalla, kunhan vain käytetään vettä ja kaste toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Sanaa kastaa (kreikaksi baptidzein) käytetään Raamatussa pesemisestä, valelemisesta, pirskottamisesta ja upottamisesta, siis kaikenlaisesta vedellä koskettamisesta.

Tehtävä: Lue Mark. 7:4, Apt. 22:16, Matt. 3:11, Ef. 5:26 ja Hebr. 9:10.

299.
Mitä merkitsee kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen?
 
Kun kaste Vapahtajan käskyn mukaan toimitetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, merkitsee se sitä, että itse kolmiyhteinen Jumala kastaa ja ottaa siinä kastettavan yhteyteensä ja kaiken armonsa osallisuuteen.

2 Moos. 20:24: Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua.
Luther: "Jumalan nimeen kastaminen ei näet ole kasteen saamista ihmiseltä, vaan itse Jumalalta. Vaikka siis kaste saadaankin ihmiskäden välityksellä, se on todella itse Jumalan aikaansaannos."

300.
Keitä on kastettava?
 
Herramme Kristuksen käskyn mukaan on kastettava kaikkia kansoja, siis kaikkia elossa olevia ihmisiä sekä lapsia että aikuisia seuraavaa järjestystä noudattaen:

1. Kun on kastettava sellaisia, joita jo voidaan opettaa, on heille ensiksi opetettava kristillisen opin pääkohdat. Sen jälkeen heidät kastetaan, kun he samalla tunnustavat uskonsa Kristukseen.

Tehtävä: Lue Apt. 8:26-39: Filippus kastoi etiopialaisen hoviherran.

2. Ne pienet lapset, jotka syntyvät kristillisen seurakunnan keskuudessa, on ensin kastettava ja sitten opetettava. Samoin on tehtävä niille lapsille, jotka seurakunta saa heidän huoltajansa luvalla kasvattaa kristillisessä uskossa ja opettaa.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus