Toinen lisäys, Kodin taulu

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Toinen lisäys, Kodin taulu

 

 
Raamatunlauseita jokaisen luettavaksi ja noudatettavaksi kutsumuksensa ja asemansa mukaan.

 

Seurakunnan kaitsijoille, paimenille ja saarnaajille

 

Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Apt. 20:28.

Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudellansa pitää lapsensa kuuliaisina. Älköön hän olko äsken kääntynyt. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet. 1 Tim. 3:2 -4,6 Tiit 1:9.

 

Mitä velvollisuuksia kristityillä on opettajiaan ja sielun hoitajiaan kohtaan

 

Olkaan siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Luuk. 10:7.

Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. 1 Kot. 9:14.

Jolle sanaa opetetaan, jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseään pilkata. Gal. 6:6-7.

Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kaksinkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta" ja: "Työmies on palkkansa ansainnut." 1 Tim. 5:17-18.

Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa heidän kanssaan. 1 Tess. 5:12-13. (Lutherin käännöksen mukaan).

Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. Hebr. 13:17.

 

Maallisesta esivallasta

 

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion&ldots; Sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Room. 13:1-2,4.

 

Alamaisille

 

Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Matt. 22:21.

Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vana myös omantunnon tähden. Senhän tähden te veroakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Room. 13:5-7.

Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämään kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme. 1 Tim. 2:1-3.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset ja kuuliaiset. Tiit. 3:1.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin viranhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. 1 Piet. 2:13-14.

 

Aviomiehille

 

Miehet, eläkään taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1 Piet. 3:7.

Älkää olko heitä kohtaan katkerat. Kol. 3:19.

 

Aviovaimoille

 

Vaimot, olkaa alamaiset miehillenne&ldots; niin kuin Saara oli kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi, ja hänen lapsikseen olette tulleet kun teette sitä, mikä hyvää on ettekä anna minkään itseänne peljättää. 1 Piet. 3:1,6.

 

Vanhemmille

 

Isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ef. 6:4.

 

Lapsille

 

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus - "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." Ef. 6:1-3.

 

Nuorisolle

 

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän korottaisi teidän ajallansa. 1 Piet. 5:5-6.

 

Työntekijöille

 

Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vahvistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vana Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Ef. 6:5-8.

 

Työnantajille

 

Te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Ef. 6:9.

 

Leskille

 

Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alinomaa yötä päivää; mutta hekumoitseva on jo eläessään kuollut. 1 Tim 5:5-6.

 

Yhteisesti

 

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttämys. Room. 13:9-10.

Pitäkää erirukouksia &ldots; kaikkien ihmisten puolesta. 1 Tim. 2:1.

 

Kun kukin oppii näin läksynsä tästä,
ei poistu siunaus kodin elämästä.
 


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus